Hein van den Berg

Overijssel

Lerarenopleider | Katholiek theoloog | Optimistisch realist | Westlander in Zwolle | Reviaan  
"Een goed functionerende overheid kan niet zonder een waardengemeenschap. Deze waarden worden niet door de overheid zelf bepaald en opgedrongen aan de burgers, maar de burger draagt bij aan een overheid vanuit de eigen waardengemeenschap. Alleen dan kan de overheid werkelijk ten dienste van de samenleving."