Jon Bergeman

Brabant

Pleit als ex-veehouder voor evenwichtig bodemgebruik | Draagt kennis over aan (biologische) boeren | IJvert voor behoud van boer & milieu | Klimaatoptimist en eco-intention practioner  
"In plaats van aan natuurbescherming te doen, heeft Nederland zich vastgedraaid in een bureaucratisch stikstofsysteem. Burgers, bedrijven én de natuur worden vermalen. Daar wil ik met mijn kennis en ervaring wat tegen doen."