Maarten van den Tillaart

Brabant

Econoom | Voormalig zakelijk adviseur bij bank | Voormalig docent in het voortgezet onderwijs | Politiek | Tilburg  
"Ik zie dat de overheid steeds slechter functioneert en dat door de regering enthousiast aangekondigde stelselwijzigingen bijna altijd een puinhoop worden. Kortom, tijd om van onderop aan de slag te gaan om het tij te keren."