Marijke van den Bergh

Brabant

Secretaresse | MBO Onderwijs | Kalverhouderij | Getrouwd | 3 kinderen | 5 kleinkinderen.  
"Ik maak me zorgen over de staat waarin ons land verkeert, over de uitholling van onze democratie. Er worden verstrekkende besluiten genomen zonder dat de burgers daar enige inbreng in hebben. Boeren worden gemarginaliseerd, niet door feiten maar door modellen. Hardwerkende mensen met een beroepsopleiding worden niet gerespecteerd. maar gekwalificeerd als laagopgeleid. Steeds meer mensen leven in armoede. Ouderen in verpleeghuizen krijgen minimale zorg, de verzorgenden doen hun best, maar krijgen geen tijd en middelen. De overheid wil bepalen wat wij eten, hoeveel wij werken en hoe wij ons leven moeten inrichten. Ik heb, net als veel anderen, weinig vertrouwen meer in de overheid. De overheid toont zich de laatste jaren als onbetrouwbaar, niet transparant, creatief omgaand met de waarheid en met weinig oog voor ons, burgers. Ik wil terug naar een land waar iedereen ertoe doet. Een land waar de overheid de voorwaarden schept en waar jong en oud het samen in vrijheid vormgeven."