Pauline Ophuis

Overijssel

Privacy Officer | Voormalig medisch Analist | Ondersteuner Cliëntenraden| Lijstenmaker | Burgerinitiatief Behoud Kerktuin en Kwaliteit Dorpskern Deurningen  
“Ik voelde me overvallen door bouwplannen voor een woon-zorgcomplex in mijn dorp. En veel mensen met mij. Kritische vragen erover werden door de initiatiefnemers consequent omzeild. Toen bleek dat het om thuiszorg ging en 24-uurs zorg niet haalbaar was, kregen we het gevoel dat dit plan er koste wat het kost moest worden doorgedrukt. We zijn een handtekeningenactie begonnen. Die veroorzaakte wat reuring. Nu wachten we even af. Als er na een transparant democratisch proces draagvlak voor het bouwplan bestaat, ben ik de eerste die ermee zal instemmen. Maar zoals het nu gaat, daar heb ik moeite mee. Ik vind het belangrijk je als burger uit te spreken. Sommigen durven dat niet, hebben geen zin in ‘gedoe’ of denken dat het toch geen zin heeft. Ik vind het belangrijk je eigen geluid te laten horen.”