Ria Monsieurs – Smith

Brabant

Commercieel actief geweest op de binnen- en buitendienst bij Wegener Media (nu DPG Media) | Gepensioneerd | Actief vrijwilliger bij ouderenbond en winkeliersvereniging | Moeder van 2 | Grootmoeder van 5 | Achtergrootmoeder van 1
"Ik woon in de Reeshof in Tilburg. Ik kocht daar in 2001 een zogenaamd 'levensloopbestendige' bungalow met de hoop daar prettig oud te worden. Inmiddels is de wijk volgebouwd met distributiedozen en een groot industrieterrein. Er is stank- en geluidsoverlast en er rijdt veel vrachtverkeer midden door de wijk. Ik heb met wethouders gesproken en ze brieven geschreven, maar uiteindelijk verandert er niets. Het kan zo niet langer. Ik wil weer een bestuur dat luistert naar burgers en een beleid waarin mensen centraal staan. Daar zet ik me graag voor in. Het kan wél."