Rob de Brouwer

Brabant

Is met en schrijft boeken over pensioen | bemiddelaar | voorheen directeur Tata Steel en directeur economische zaken Provincie Noord-Brabant | slagerszoon | lid verantwoordingsorgaan ABP en Pensioenfonds Hoogovens
"De politiek heeft de mensen in de steek gelaten. De georganiseerde lobby en de hoogopgeleide kosmopolieten bepalen het beleid. Het belang van onze burgers staat niet meer voorop. Ik wil een veilig land waar oog is voor mensen die het minder hebben."