Rose Scholten

Drenthe

Directeur-Bestuurder Kinderopvang | Ondernemer | Andragoog | Interim-manager | Adviseur Personeel & Organisatie | Toezichthouder | Trainer | Voorzitter Wijkpanel | Politiek  
"We ver-academiseren de samenleving en lijken bij tijd en wijle geobsedeerd door (kwetsbare) minderheden. De hardwerkende middenklasse en het mkb verliezen we uit het oog. Ik pleit voor een dienstbare overheid en vakonderwijs gericht op de motor van onze samenleving. Ik maak me sterk voor samenwerken aan realistische kansen en mogelijkheden, ook voor de minderbedeelden."