Thea Vermeer

Brabant

Boerin bij Natura2000 gebied | neemt deel aan de Omgevingswetproeftuin en ziet de gevolgen | Maatschappelijk werkster | Moeder van 3 waarvan 2 bedrijfsopvolgers