Toin Saris

Brabant

Bedrijfsmakelaar | Ondernemer | MKB | Verenigingsleven | Bestuurslid VNO-NCW kring Den Bosch | Voorzitter Bedrijfsterreinvereniging RIVU | Lid Raad voor Economische Aangelegenheden Bisdom 's-Hertogenbosch | Bestuurslid Bossche Boost | Commissie Beheer Sint-Janskathedraal | Stg. Beveiliging Bedrijfsterreinen Den Bosch | Getrouwd met Carla | Vader van 4 waarvan 3 uitwonend en 1 part-time inwonend
  "Ik maak me zorgen over het politieke én het maatschappelijke klimaat in ons land. Ondernemers hebben zich te lang afzijdig gehouden van de politiek en daarmee de regie aan anderen overgelaten. Hierdoor is een eenzijdige bestuurscultuur ontstaan met alle gevolgen van doen. Het roer moet om. Het kan wél."