Een inspirerend werkbezoek van Alliantie aan Natuurmonumenten in de prachtige omgeving van de Kampina!

Tijdens ons bezoek aan de vereniging Natuurmonumenten hebben we waardevolle inzichten opgedaan en boeiende gesprekken gevoerd. Het was verfrissend om te zien dat we op veel punten het eens waren. We delen dezelfde visie over het belang van de natuur en de behoefte aan politici die een helder beeld hebben van waar we met ons land naartoe willen, in plaats van ons blind te staren op een computerscherm.

Tegelijkertijd waren er interessante discussies over de zaken waarin we van mening verschilden. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van de Kritische Depositiewaarde (KDW) als beleidsdoel, de noodzaak van een kosten-batenanalyse voor natuurmaatregelen en het belang van openbare data. Daarnaast hebben we het gehad over de rol van nuance in publiekscommunicatie, die naar onze mening essentieel is om draagvlak te creëren en behouden voor natuurbehoud.

We zijn Toine Cooijmans dankbaar voor de uitnodiging en de openheid waarmee we deze belangrijke onderwerpen hebben besproken.