Deze week brachten Henriette van Hedel, Maurice Leltz en Jos van Ginneken een waardevol bezoek aan de KNAC in Den Haag. De KNAC behartigt de belangen van automobilisten.

In een wereld waarin het imago van de auto onder druk staat legt directeur Peter Staal uit dat de auto zorgt voor vrijheid en zelfstandigheid en dat mobiliteit een waardevol bezit is voor iedereen.

Hoewel de KNAC voornamelijk bekend staat als vereniging voor liefhebbers van klassieke auto’s en oldtimers, richtte ons gesprek zich vooral op het belang van de overheid om passende regels te implementeren, zodat mobiliteit, sociale cohesie en leefbaarheid in steden en dorpen behouden blijven.

Alliantie en de KNAC delen de visie dat de auto voor velen een essentieel vervoersmiddel is, wat zorgt voor vrijheid, zelfstandigheid en de mogelijkheid om te werken, wonen, voor elkaar te zorgen, te ontmoeten en te recreëren.

Daarnaast hebben we gesproken over nieuwe technologieën, zoals elektrisch rijden, en de uitdagingen rondom hun beschikbaarheid, betaalbaarheid en de benodigde infrastructuur. Een goede belangenafweging en overheidsregie zijn essentieel om de mobiliteit van velen niet verder onder druk te zetten.

Het negeren van deze realiteit kan een verdere tweedeling in de samenleving creëren, wanneer de auto met fossiele brandstof niet meer beschikbaar is, omdat zij onbetaalbaar is of geweerd wordt in de stad.

Alliantie staat voor een inclusieve samenleving waarin iedereen kan participeren, ook zij die afhankelijk zijn van een auto voor hun mobiliteit. Het was een inspirerend bezoek, en we ontdekten veel overeenkomsten tussen de KNAC en Alliantie, waar beide streven naar een goede mobiliteit voor een leefbare samenleving.