Het is één van de belangrijkste politieke thema’s van dit moment: woningbouw. Om voldoende te kunnen bouwen moet er een ander stikstofbeleid komen zodat Brabant weer van het slot kan. Daarnaast moeten de immigratie teruggedrongen worden. Anders loopt het woningtekort alleen maar verder op.

Kijk hier de bijdrage van Henriette terug over de vraag hoe we de woningnood te lijf willen gaan als Alliantie.