Donderdag 9 februari toerde Alliantie door Drenthe. Op het programma stond een aantal werkbezoeken dwars door de provincie.

Op bezoek bij grondlegger van het Drents Jeugd Orkest Nico Sieffers

In Meppel werd tijdens stop 1 gesproken met dirigent Nico Sieffers, bekend in de wereld van de harmonie, fanfare en brassbands en grondlegger van het Drents Jeugd Orkest. Hij onderstreept het belang van muziekverenigingen in lokale gemeenschappen, omdat zij in grote mate bijdragen aan saamhorigheidsgevoel. 

Dit sluit naadloos aan bij het standpunt van Alliantie: Muziekles, toneelles en creatieve lessen moeten voor elk kind bereikbaar zijn. Het draagt bij aan de ontplooiing van jonge mensen en aan een aantrekkelijke leefomgeving voor gezinnen.

Op de koffie bij Boerin Annemiek in Tynaarlo

Stop 2 was in Tynaarlo. Boerin Annemiek, onder andere bekend van boer zoekt vrouw, ontving ons met open armen en uiteraard ging het gesprek over de stikstofcrisis en mogelijke oplossingen uit deze crisis. Ons standpunt is dat de stikstofcrisis radicaal anders aangepakt moet worden met ander beleid dat niet alleen over de rug van onze boeren wordt uitgevoerd en beleid dat wél leidt tot verbetering van de kwaliteit van onze natuur.

De lunch werd genuttigd in het Drentse Mondengebied (stop 3), waar de van bovenaf doorgedrukte windmolens, zonder draagvlak van de bevolking, het landschap verstoren. Grote windmolens die – net als grote zonneparken – niet in het Drentse landschap thuis horen.

Vervolgens werd onderweg naar ‘station’ Valthe (stop 4) precies over de scheidslijn van afgehaakt en aangehaakt Drenthe gereden (zie filmpje hieronder). Goede voorzieningen, zoals openbaar vervoer, bibliotheken en scholen zijn belangrijk voor de leefbaarheid en moeten ook in kleine kernen in stand blijven. 

Stop 5 en 6 waren in Emmen bij de oude muziekschool en de oude voetbalvereniging van lijsttrekker Bart-Jan Heine. Vanwege het grote belang van deze verenigingen is het noodzakelijk dat zij geholpen worden het hoofd boven water te houden als ze financieel kopje onder dreigen te gaan. 


Lees hier meer over verkiezingsprogramma van Drenthe.

Lijstrekker Bart-Jan Heine spreekt over de grens tussen aan- en afgehaakt Nederland.