De minister heeft opgeroepen tot een ‘maatschappelijke dialoog’ over de wolf. Tijdens de campagne voor de provinciale staten hebben Allianten in Overijssel zich duidelijk uitgesproken over de wolf. Wij leveren als partij dan ook graag onze bijdrage aan de dialoog met de minister, maar hopen vooral dat er snel over zal worden gegaan op actiever beheer van dit roofdier.

De wolf doet de gemoederen op het platteland hoog oplopen. Zwervende wolven richten op hun tochten onheil aan in schaapskuddes, bij paarden, veulens, koeien, kalveren en ander vee. Weidegang van landbouwhuisdieren en graasdieren voor het onderhoud van beschermde natuurgebieden staan hierdoor onder druk. Problematische exemplaren (probleemwolven) lijken zich in delen van Noordwest-Europa steeds vaker te specialiseren het jagen op vee in weilanden. Alliantie is daarom voor doelgericht beheer van wolven in de provincie.

De provinciale overheid moet een veel actievere rol gaan spelen om schade door aanvallen van wolven op vee en huisdieren effectief te voorkomen.  Als bevoegd gezag moeten de provincies in uiterste gevallen gaan kiezen voor ontheffingen voor afschot van problematische wolven. Door voorstanders van de wolf wordt vaak gezegd dat dit ‘niet mag van Brussel’, niets is minder waar. Afschot is nu onder voorwaarden al mogelijk op basis van de relevante Europese en nationale natuurwetgeving. Een meerderheid van het Europees Parlement heeft inmiddels de EU-landen en Europese Commissie opgeroepen om de wolf minder strikt te beschermen.

Alliantie wil dat de provincie de ruimte voor aanpak van de wolvenproblematiek maximaal benut en internationaal het pleidooi ter versoepeling van de beschermingsregels ondersteunt.

Hetzelfde als voor ganzen geldt ook voor de wolf. De provincie kan binnen de Wet natuurbeheer en de Habitatrichtlijn ontheffingen voor afschot verlenen zoals in andere EU-landen en -buurlanden (Nedersaksen, Saksen-Anhalt, Sleeswijk-Holstein) met dezelfde wolvenpopulatie ook steeds vaker gebeurt. Afschot mág dus, mits per geval ecologisch en juridisch degelijk onderbouwd. Openbare veiligheid en welzijn van weidend vee zijn daarbij belangrijke redenen. Daarom is actief beheer op de wolf altijd een optie in het uiterste geval.

De wolf past niet in Nederland, want de natuurgebieden zijn te verweven met ander grondgebruik en we willen niet ons platteland vol met grote hekken die er niet uitzien én andere diersoorten schade toebrengen. Ook moet er een goede provinciale schaderegeling zijn voor het geval een binnendringende probleemwolf toch systematisch schapen, paarden, veulens, pony’s of kalveren doodt. Alle in Nederland levende wolven maken ook significante aantallen slachtoffers onder weidend vee en zoeken zelfs al dorpen en steden op zoals in Noordoost-Nederland herhaaldelijk is gebeurd. Op EU-niveau is ook steeds meer politieke steun en ruimte voor lidstaten om over te gaan tot afschot van probleemwolven om de uitwassen tegen te gaan.

Het verlenen van ontheffingen is een politieke beleidskeuze uiteindelijk, al vergt dat goede onderbouwing vooraf. Dus alles afknallen is behalve onwenselijk ook onmogelijk, maar zeggen dat er géén en nooit afschot kan plaatsvinden, is misleidend. Het is hetzelfde bestuurlijke verstoppertje achter ‘’Brussel’’ dat we ook keer op keer terugzien in de stikstofcrisis. De oproep van Alliantie aan provinciebestuurders is duidelijk: Toon lef en pak de ruimte om probleemwolven nú aan te pakken!