Een kennismaking van Alliantie met Omzien Deze maand maakten we kennis met Emma Palmen en Lizette Lemmens van Omzien! Tijdens het werkbezoek kwamen verschillende aspecten naar voren op het vlak van onderwijs, huisvesting, zorg, onderwijs…
Artikel verschenen in Pensioenbelangen, een uitgave van de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen, maart 2023 Net voor het kerstreces heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Wet Toekomst Pensioenen. De coalitie heeft samen met een deel…