Nu het stof van de uitslagen van de provinciale verkiezingen is neergedaald, is het tijd om terug en vooruit te kijken.

Vanzelfsprekend hadden we op een betere uitslag gehoopt. Het heeft niet zo mogen zijn. Maar ondanks deze tegenslag moeten we niet blind zijn voor wat we hebben bereikt. Onze vereniging is pas drie maanden oud. Desondanks kregen we aandacht in talloze huis- aan huisbladen, lokale tv-programma’s en uiteindelijk ook  de regionale en landelijk pers. Onze website trok tienduizenden bezoekers. Dit zorgde uiteindelijke voor meer dan tienduizend stemmen.

De grootste winst ligt echter ergens anders: aan het feit dat ieder van ons tijdens de campagne maar om zich heen hoefde te kijken om te zien dat er veel gelijkgestemden zijn: competente, gemotiveerde en welwillende mensen die zich oprecht zorgen maken over ons land en niet aan de kant willen blijven staan en ‘boe’ blijven roepen, maar zelf een bijdrage willen leveren om de loop der dingen ten goede te keren.

Hiermee gaan we onverminderd door. De komende weken gaan we aan de ene kant terugkijken, evalueren waar het goed ging en waar het beter kan. Tegelijkertijd bouwen we verder aan onze Alliantie, zodat we steeds beter in staat zullen zijn op allerlei manieren een positieve rol te spelen in het politieke debat én in het maatschappelijke leven. Onze zaak is er een van de lange adem. Het geluid van het gematigde midden vindt soms moeilijk zijn weg tussen al het kabaal. Maar de enige manier om een duurzame, positieve invloed te hebben, is om dit geluid, in woord en daad, te blijven laten horen.

Tot slot een grand merci aan de tallozen die zich, ieder op een eigen manier, enthousiast hebben ingezet voor de campagne en voor het opzetten van de vereniging. Hopelijk blijft dit enthousiasme onverminderd groot en mogen we ook in de komende periode op uw inzet rekenen. Zo kunnen we blijven bouwen aan iets dat niet zozeer de komende drie maanden, maar de komende drie decennia een waardevolle bijdrage kan leveren aan ons land en onze samenleving. 

En met ‘wij’ bedoelen we niet de vereniging, het bestuur, de kandidaten of de lijsttrekkers, maar ons allemaal.

Want Alliantie, dat zijn wij allemaal – vrije en zelfbewuste burgers – zelf.