Tijdens de ledenvergadering van 23 september is Jan Bernard Koolen (rechts) verkozen tot bestuurslid van Alliantie. Hij stelt zichzelf hier kort voor.

Beste leden,


Ik ben blij dat ik me op deze bijzondere manier aan u kan voorstellen. Ik ben Jan Bernard Koolen (67), ik woon in Kaatsheuvel met Jeanne van Beers. Wij hebben drie kinderen, zij hebben elk een lieve partner en wij dragen de eretitel van opa en oma, met vijf kleinkinderen, het zesde meldt zich in oktober. Wij zijn allemaal gezond, wij maken het goe


In juli 2021 sloot ik mijn werk af als directeur/bestuurder van Residentie Molenwijck in Loon op Zand. Vele functies en verantwoordelijkheden gingen daaraan vooraf. Altijd op het snijvlak van mens&organisatie en techniek. Op het snijvlak van procedures en systemen en de mensen die uitvoering geven aan deze procedures en systemen. In grote internationale organisaties als Digital Equipment, Compaq en Philips naast adviesbedrijven, waaronder KPMG en GITP.


Mijn bijdrage in de vereniging Alliantie is gericht op bestuur- en organisatie-ontwikkeling. Deze zijn dienende voorwaarden voor het politieke ambt van onze Allianten. Op basis van bekende patronen als Plan Do Check en Act, en S-curves. Op basis van Rentmeesterschap. Behouden wat goed is, creatief afbreken wat niet langer past, naast innoveren om eigentijdser te worden. Het is bij mij altijd én én.


Hoe? Door pragmatiek, benutten van kansen, door enthousiasme en hard werken. Door successen te vieren en mislukkingen te dragen en ervan te leren.


Hoe? Door een scherp gevoel van rechtvaardigheid, eerlijkheid en vertrouwen. Door gedrag te beoordelen, niet de persoon. Door elk probleem als kans te zien. Door te accepteren en opnieuw te beginnen als het uiteindelijk toch niet lukt.
Mijn vader was schoenvertegenwoordiger. Harde werker. ‘De verkoop begint als de klant nee zegt’, was zijn motto. En bij ons thuis stond de mooiste schoen uit de nieuwe collectie op de schoorsteenmantel. Trots.


Alliantie is een nieuwe beweging, een startende vereniging. Initiatief van gewone, hardwerkende fatsoenlijke burgers die de handschoen oppakken en naast hun werk en dagelijkse taken en verantwoordelijkheden aan de slag gaan om de dreiging van verkwanseling van het goede te keren.


Aan dit alles bij te dragen is voor mij energiegevend en eervol.


De wijze waarop ik dat zal doen is samen met jullie, temidden van jullie, leden, kandidaten en bestuurders
Ook ik heb twee oren gekregen en slechts één mond. Dat is vast bedoeld om nog beter naar jullie te kunnen luisteren!
Ik wens jullie allemaal een bijzonder goede ledenvergadering en ik maak heel graag snel persoonlijk kennis.
Tot ziens!


Jan Bernard Koolen
Kaatsheuvel, augustus 2023