Rose Scholten nummer 2 van Alliantie Drenthe deed 14 februari mee aan het Lijsttrekkersdebat ‘Liefde voor onze Drentse dorpen’ in Hooghalen, georganiseerd door de Brede Overleggroep Kleine Dorpen (BOKD) Drenthe.

Kernpunt van Rose tijdens het debat  was dat in Drenthe te veel geld gaat naar allerlei professionele verzakelijkte organisaties die zogenaamd de leefbaarheid vóór de samenleving moeten bevorderen. Dit terwijl burgers en verenigingen vaak prima zelf weten wat nodig is.

Als  panelvoorzitster van Stichting Leefbaarheid Assen is Rose betrokken bij een initiatief waarbij burgers zelf het leefbaarheidsbudget van de gemeente (€ 180.000.-) beheren en bepalen waaraan dat geld wordt uitgegeven. Dit model willen we in Drenthe breder uitrollen. Op deze manier is het mogelijk om een jaarlijks budget te besteden aan leefbaarheid, met een overhead van minder dan 10%, zonder al die organisaties met projectmanagers, procesbegeleiders – en veranderadviseurs.

“Bij Stilla in Assen bepalen burgers zelf waar we geld aan uitgeven, in plaats van ambtenaren of managers. Inwoners van de gemeente Assen komen met voorstellen en het burgerpanel bepaalt of de aanvraag wordt goedgekeurd. Aanvragen zijn laagdrempelig en je hebt er geen subsidieadviseur nodig.”

Kortom, wij moeten weer uitgaan van vertrouwen in de mens en de kracht van de samenleving. Van onderop, door burgers zelf en niet van bovenaf door professionals.