Onder een stralende zomerzon verzamelden Allianten vanuit heel Nederland zich in Zwolle. Dankzij ondernemer en oud-kandidaat René Breman, vond de ledenvergadering plaats op een mooie locatie in het oude Ketelhuis. Hoewel de locatie al lang niet meer gebruikt wordt als fabriek, werd er op zaterdag 17 juni hard gewerkt door de aanwezige leden.

Naast de politieke en bestuurlijke agendapunten was het goed om elkaar weer eens te ontmoeten  en met elkaar te spreken hoe we verder bouwen aan een beter Nederland. Tijdens de campagne voor de Provinciale Staten waren de leden vooral actief geweest in de eigen provincie. Ontmoeting en het uitwisselen van ervaringen van de afgelopen periode legde een goede basis om verder aan de slag te gaan.

De leden werden welkom geheten door Marinus den Hartogh. ‘Uiteraard had ik hier liever gestaan met nieuws over onze verkozen statenleden’ gaf Marinus aan. In zijn verhaal ging hij vooral in op het belang van het verder op- en uitbouwen van de partij om klaar te zijn voor de volgende fase van Alliantie.

Omdat na 15 maart de focus verschoven is van het voeren van campagne voor de Provinciale Staten naar het duurzaam uitbouwen van onze partij voor deelname aan landelijke verkiezingen(*), heeft het bestuur besloten om intern de posities te herverdelen. Henriëtte van Hedel heeft de rol van voorzitter van Marinus overgenomen.

Als kersvers voorzitter sprak Henriëtte alle leden toe. In haar toespraak schetste zij de crises waar Nederland door geteisterd wordt, maar vooral ook het land waar we met Alliantie naartoe werken. ‘Een land waar je als kind opgroeit in een veilige en prettige buurt, waar een gezin goed kan leven van een modaal inkomen, waar bestaanszekerheid is voor alle groepen, waar volop kansen zijn voor jongeren, waar een fatsoenlijke en betaalbare woning bereikbaar is voor iedereen en waar de basisvoorzieningen, zoals goede zorg, op orde zijn.’

Tussen wil en werkelijkheid staan op dit moment nog grote obstakels, het toeslagenschandaal, de problemen in de jeugdzorg, ondermijnende drugscriminaliteit, het verstikkende stikstofbeleid, de deplorabele staat van het onderwijs en de slepende compensatie van de Groningers zijn maar een kleine greep uit de crises die Henriëtte uitlichte in haar toespraak. ‘De huidige politiek-bestuurlijke vertegenwoordigers slagen er niet in om problemen op te lossen, maar zijn onderdeel van het probleem. Men heeft of geen of een verkeerde visie,  stelt de prioriteiten verkeerd en is het zicht op de samenleving volledig kwijtgeraakt.’

‘Om weer grip op het beleid te hebben, grip op onze leefomgeving en ons land is inzicht nodig in de processen én de wil én de politieke macht om deze te veranderen. En dat kan alleen als we samen als burgers de handen ineen slaan’, vervolgde ze. Daarom is het goed dat er in Zwolle veel actieve leden van Alliantie samen zijn gekomen om opnieuw uit te spreken dat we er samen de schouders onder willen zetten. Als burgerpolitici maken we ons zorgen om Nederland, maar we zijn vooral ook gemotiveerd om er iets aan te gaan doen. Die motivatie en betrokkenheid bindt ons samen op de weg die we de komende tijd zullen gaan.

Deze zomer zullen nieuwe bestuursleden worden gezocht om Alliantie klaar te stomen voor deelname aan landelijke verkiezingen(*). Daarvoor zijn we al in gesprek met verschillende mensen. Om het werk efficiënt te verdelen zullen daarnaast ook enkele nieuwe commissies worden ingesteld en wordt voor de bestaande commissie versterking gezocht. Verderop in deze nieuwsbrief lees je meer over de verschillende vacatures waar je je kandidaat voor kan stellen.

Eén van de zaken die moet gebeuren in aanloop naar verkiezingen(*)  is het schrijven van een beginselprogramma voor Alliantie. Hierover gaf Bart-Jan Heine namens de beginselprogrammacommissie een toelichting. ‘Een beginselprogramma heeft verschillende functies. Het geeft de partij een bepaalde identiteit en grondslag, het motiveert het bestaansrecht van de partij. Het positioneert de partij ten opzichte van andere partijen binnen het politieke landschap  en het plaatst de partij binnen een bredere politieke ideologische stroming’, legt Bart-Jan uit.

De kern van het verhaal van Alliantie is dat de overheid niet langer het algemeen belang dient. Of zoals Bart-Jan het verwoordt: ‘In Nederland hebben we geen gebrek aan beginselen en idealen, maar we zien ze steeds minder terug in de praktijk. Waarom functioneert de overheid niet meer zoals we dat allemaal willen? Waarom leveren de oude partijen niet meer wat ze zouden moeten doen, en waarom  vervult de overheid haar kerntaken niet meer naar behoren? […] ‘We bevinden ons in een tijd van crises, maar deze crises kunnen niet simpelweg worden opgelost met geld en enkele wetswijzigingen. Het gaat hier om een diepere crisis in ons politiek-bestuurlijke systeem en cultuur.’

Bart-Jan roept mensen op die een bijdrage hebben of willen leveren op die met de commissie te delen. De commissie heeft daarnaast het plan om het concept in de zomer met alle leden te delen met de vraag om feedback of commentaar te delen. Ook wordt een online sessie georganiseerd om het programma te bespreken. Vervolgens kan de commissie de input van de leden benutten voor het verbeteren van het programma. Het doel is om bij de eerstvolgende ledenvergadering het beginselprogramma formeel vast te stellen.

Naast een politieke partij is Alliantie vooral ook een vereniging. Het nuttige en aangename worden afsluitend gecombineerd met een brainstorm tijdens de borrel over toekomstige acties, bijeenkomsten en activiteiten. 

De komende tijd besteedt Alliantie aandacht aan inhoudelijke en organisatorische opbouw en worden er bijeenkomsten en werkbezoeken georganiseerd. We hopen u als lid, sympathisant of geïnteresseerde daar terug zien!

Meld u vooral aan voor de nieuwsbrief om daarvan op de hoogte te blijven!

(*) De ALV vond plaats vóór de val van het kabinet. Tijdens de ALV ging het bestuur uit van Tweede Kamerverkiezingen in 2025 of eventueel vervroegd in 2024. Op dit moment vindt een inventarisatie plaats of en hoe Alliantie deel zal nemen aan de verkiezingen later dit jaar.