Vrijwilligerswerk is essentieel voor een hechte samenleving. Daarom is het mooi dat overheidsinstanties zoals gemeentes dit ondersteunen. Minder mooi is dat die vrijwilligers steeds meer te maken krijgen met bureaucratie en rompslomp.

Naast bv vergunningen, UBO en regelingen rond een bankrekening is er nu de E-herkenning bijgekomen waarmee vrijwilligersvereniging hun subsidie moeten aanvragen.

Alliant Maurice Leltz heeft als voorzitter van de wijkvereniging op social media zijn bezwaren geuit die door het Eindhovens Dagblad zijn opgepakt in het dit artikel.

Als Alliantie staan wij voor een overheid die er is voor de burger, die burger centraal stelt en weet wat de maatregelen in de werkelijke wereld betekenen voor die burger. Deze burger is er niet om de bureaucratie van de overheid overeind te houden, de overheidsinstanties zijn er om de burger en de samenleving te dienen.

Laten we als samenleving vrijwilligers koesteren en hen niet opzadelen met een berg bureaucratie!