Een grote groep jonge boeren verzamelden zich in het Brabantse provinciehuis voor het eerste verkiezingsdebat in Noord-Brabant. Het Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt (BAJK) gaf de verschillende politieke partijen een podium om hun plannen voor de toekomst van de agrarische sector te presenteren. Namens Alliantie nam lijsttrekker Henriette van Hedel deel aan het debat.

“De bestuurders in Brabant hebben beeldvorming belangrijker gevonden dan de inhoud. Brabantse melkveehouders moeten verplicht voor 2024 hun stallen verbouwen. Terwijl iedereen weet dat deze stallen de stikstofuitstoot niet verminderen. De rechter heeft niet voor niets de vergunning voor dergelijke stalsystemen al een paar keer vernietigd. In plaats van dit verkeerde beleid aan te passen, zeggen CDA, D66, VVD, PvdA en GroenLinks: ‘Maak je geen zorgen, we zullen ons eigen illegale beleid niet handhaven’. Hiermee creëren deze politieke partijen een juridisch illegale situatie. Zodra er een milieuactivist naar de rechter stapt en gelijk krijgt, betekent dat handhaving en hoge boetes voor boerengezinnen. Met Alliantie willen wij een eerlijk en degelijk bestuur. Dat geeft de grootste kans op realistisch en consistent beleid voor jonge boeren.” betoogde lijsttrekker Van Hedel.

Bij de aanwezige jonge agrariërs leeft sterk het gevoel dat zij door de politiek in het verdomhoekje worden gezet. Er wordt enkel naar de boerenstand gekeken voor de vermindering van stikstofuitstoot. Alliantie wil een realistisch natuur- en landbouwbeleid. Dat betekent dat we stoppen met het huidige stikstofsysteem waarin burgers, bedrijven en de natuur worden vermalen. We willen af van de praktijk waarbij niets betekenende modeluitkomsten als basis voor overheidsbeslissingen worden gebruikt, met alle persoonlijke drama’s tot gevolg. Het probleem zit in het huidige AERIUS-model dat zich blindstaart op stikstof en alle andere aspecten en belangen rondom natuur en landbouw uit het oog verliest. Alliantie wil de provinciale staten in om dit aan te pakken en zo te werken aan perspectief voor de jonge boeren.

Lees hier meer over onze plannen voor een ander stikstofbeleid en perspectief voor boeren.