Naam

Alliantie is de naam waaronder de ‘vereniging voor het politieke midden’ deelneemt aan de verkiezingen.

Gegevens

Vereniging voor het politieke midden

Statutair gevestigd te Wierden (O)

RSIN 864466900

www.alliantie.nl

info@alliantie.nl

tel nr. 085 401 602 0

Bestuur

  • M. den Hartogh
  • M. van den Tillaart
  • B.J. Heine
  • H. van Hedel

Aan bestuurders kan geen beloning worden toegekend. Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken
vergoed.

Doel

De vereniging streeft naar een versterking van het politieke midden, het stimuleren van een breed gedragen consensuspolitiek, het tegengaan van technocratie, het organiseren van een stabiele burgerlijke samenleving en het vinden van constructieve oplossingen voor de hedendaagse maatschappelijke problemen.

ANBI-status

Alliantie heeft een ANBI-status per 1 januari 2023. Giften kunnen worden afgetrokken van de belasting.

Beleidsplan en jaarverslagen

Hier vindt u binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de jaarverslagen van de vereniging.

Beleidsplan

Juridische informatie