Op 6 maart organiseerde Pensioenactie Oost een informatiebijeenkomst over pensioenen. Emiel Stolp, oud-bestuurslid van het pensioenfonds van elektronicabedrijf Thales en lid van Pensioenactie Oost, verzorgde deze avond.

Volgens de overheid heeft de Wet toekomst pensioenen (WTP) als doel het pensioen koopkrachtiger, persoonlijker & transparanter te maken en beter te laten aansluiten bij de veranderende arbeidsmarkt (door afschaffing van de doorsneesystematiek). Tal van onafhankelijke pensioenexperts hebben inmiddels laten weten dat bovenstaande doelstellingen niet worden behaald. De wet is buitengewoon ingewikkeld geworden, en persoonlijker is vooral ingevuld als ‘minder solidair’.  Pensioen was een inkomensvoorziening maar met de WTP wordt het vooral een beleggingsproduct met jaarlijks wisselende resultaten. Het belangrijkste probleem is dat de wet is geschreven om in een tijd van lage rente en lage inflatie een nominaal constant pensioen te kunnen geven. Nu de inflatie oploopt blijkt dat de WTP daar geen oplossing voor heeft.  Actuarissen hebben berekend dat juist iedereen erop achteruit zal gaan. Met de regels uit deze wet is een indexatie van meer dan 1% per jaar al bijna niet mogelijk.

Waar in andere landen bij een herziening van het pensioensysteem de lopende pensioenen met rust gelaten worden, wil de overheid nu ook alle oude pensioenen naar het nieuwe systeem over zetten. Ondanks alle bezwaren en waarschuwingen is de pensioenwet door de Tweede Kamer gedrukt. Momenteel wordt de Wet in de Eerste Kamer behandeld.

Marinus den Hartogh, lijsttrekker Alliantie Overijssel, vertelde waarom Alliantie tegen de WTP is. De WTP maakt het onaantrekkelijk voor mensen om deel te nemen aan een pensioenfonds. Als je zelf gaat beleggen dan heb je er nog enige controle en zeggenschap over. De WTP is op een niet democratische manier tot stand gekomen, de pensioendeelnemers worden niet gehoord. De manier waarop de Wet door de Kamer wordt geduwd is een voorbeeld van verkeerd bestuur. Dit gebeurt op heel veel terreinen o.a. het stikstofdossier, toeslagenaffaire.                                                                            

Democratie, het bestuur van een land door de samenleving zelf, is een belangrijke voorwaarde voor maatschappelijke vrede. Zolang iedereen het idee heeft enige invloed te hebben op de manier waarop ons land wordt vormgegeven, zal de wil tot overleg en het samen zoeken naar oplossingen bestaan. Maar als die invloed in de praktijk ontbreekt en daardoor bij grote groepen in onze samenleving het idee ontstaat dat zij alle grip op het land hebben verloren, dan is dit een recept voor polarisatie. Elke roep tot terugkeer van onderling vertrouwen en overleg zal dan tevergeefs zijn. Voor de toekomst van ons land is echte democratische besluitvorming dan ook van groot belang. Iedereen moet invloed kunnen uitoefenen op de koers van het land. De uitslag van verkiezingen moet wat uitmaken: een andere uitslag moet ander beleid tot gevolg kunnen hebben, niet alleen op de details, maar ook op de grote lijnen. En ander beleid is hard nodig, of het nu gaat om de stikstofcrisis, de pensioenhervorming of het immigratiebeleid.