Alliantie-lijsttrekker Marinus den Hartogh was op woensdag 25 januari aanwezig bij de stikstofavond in Hoge Hexel, die werd georganiseerd door de stichting Samenleving, Landbouw en Natuur (SLN). De onnavolgbare kluwen die door het stikstof- en Natura 2000-beleid van Rijk en provincie voor Overijsselse landbouwers en andere activiteiten is ontstaan, werd haarfijn geanalyseerd door verschillende sprekers. Voormalig waterschapsbestuurder en oud-Statenlid Ria Broeze sprak over haar ervaringen met de externe werking van Natura 2000 in beleid, aan de hand van het Wierdense Veld waar met honderden miljoenen een waterwingebied vernat moet worden.

Marinus den Hartogh, geoloog en co-redacteur van het onderzoeksrapport ‘Stikstof. Van technocratische tunnelvisie naar realistisch rentmeesterschap’ (De Nieuwe Denktank), presenteerde als lijsttrekker in Overijssel onze inzet. Door het huidige stikstofbeleid worden burgers, bedrijven en de natuur vermalen. Alliantie wil een realistische aanpak voor natuur en landbouw. Daarvoor moeten we af van de praktijk waarbij niets betekenende modeluitkomsten als basis voor overheidsbeslissingen worden gebruikt.

In Overijssel en elders moet het huidige stikstofbeleid aan de kant, voor een toekomstig leefbaar platteland! Leer hier meer over onze plannen op het gebied van landbouw, natuur en stikstof.