De coalitieonderhandelingen tussen BBB, VVD, PvdA en GroenLinks zijn volgens de officiële lezing mislukt vanwege ‘onenigheid over het stallenbeleid’. Dit is echter symptomatisch voor een dieper onderliggend probleem, waar het wensdenken van een kleine minderheid steeds weer verkeerd uitpakt voor het gros van de Brabanders.

Brabants Dagblad, 17 juli 2023 

Henriëtte van Hedel, Voorzitter politieke partij Alliantie, Willem Rutjens, Fractievoorzitter JA21 Noord-Brabant, John Frenken, Fractievoorzitter BBB Noord-Brabant, Jolanda Nooijen, Fractievoorzitter BBB Waterschap Aa en Maas, Toon Hartman, Toon van Hoof en Richard van de Heuvel, Bestuursleden Stichting Leefbaar Peelland

Brabant heeft als enige provincie in Nederland besloten dat alle stallen vanaf 1 juli 2024 ‘’emissiearm’’ moeten zijn. Sinds 2019 is echter al discussie over de werking van zulke emissie-arme wensstallen. Het CBS concludeerde dat uit deze zogenaamde milieuvriendelijke stallen niet veel minder “stikstof” weglekt dan uit gewone stallen. De rechter schoot daarop meermaals het Brabantse beleid af.

Falend beleid

Deze realiteit lijkt echter niet te worden erkend aan de Brabantse onderhandelingstafel in 2023, waar blijkbaar nog steeds wordt gedebatteerd of het falend beleid een deadline in 2024, 2026 of toch beter 2028 moet hebben? Hoewel Brabant extern bekend staat als slimme regio, lijkt men op het provinciehuis liever vast te houden aan dom en failliet beleid en door te willen rijden op een doodlopende weg in plaats van de realiteit onder ogen te zien.

Meer dan elders in Nederland hebben we hier dan ook behoefte aan politici die wèl weten waar ze naar toe willen met ons land. Te starten met de ambitie om onze provincie uit het zelfgekozen bureaucratische stikstofmoeras te trekken en om zo verdere schade aan ons Brabanders te beperken.

Allereerst het goede nieuws: We hoeven hiervoor niet op Den Haag te wachten. De Europese Habitatrichtlijn en de Nederlandse Wet Natuurbescherming bieden voldoende ruimte om op provinciaal niveau ander, beter, beleid te voeren. Ook binnen de huidige regelgeving kunnen we ons richten op de instandhouding van de èchte natuur in plaats van op het tevredenstellen van een theoretisch stikstofmodel.

Kapitaalvernietiging

En dat is hard nodig, want deze oude politiek leidt er toe dat we niet aan echt natuurbeleid toekomen, maar enkel een papieren schijnwerkelijkheid laten voortwoekeren. Dat hebben we bijvoorbeeld gezien in de Brabantse Wal waar bestuurders 2500 kubieke meter drugsafval maandenlang in de bodem laten wegregenen, omdat drugs geen stikstof zijn en dus het opruimen van puur vergif (kwik, fenol, tolueen en benzeen) voor hen geen prioriteit heeft.

“Slimme regio? Men lijkt op het provinciehuis liever vast te houden aan dom beleid”

Ook leidt het oude politieke denken er toe dat beleidsmakers vaak juist het verkeerde doen. Zo gooien ze Brabant op slot vanwege ontbrekende data, waardoor belangrijke bouw- en infrastructurele werken nu bijkans stilliggen en heeft de ‘woest aantrekkelijke opkoopregeling’ juist als gevolg dat bedrijven met nieuwe stallen worden opgekocht en de oudere stallen blijven. Kapitaalvernietiging, omdat het toevallig beter uitkomt in een Excel-sheet.

Geen meerderheid

Een beter beleid, kan wél. Om te beginnen is daarvoor de politieke wil nodig om afscheid te nemen van falend beleid. Vooralsnog lijkt hier in de Staten geen meerderheid voor te zijn. Laten we hopen dat tijdens deze zomerperiode de politieke wil groeit om het welzijn van Brabanders weer voorop te stellen: van ondernemers tot woningzoekenden en van forens tot natuurliefhebbers. Allemaal snakken we naar realistisch beleid voor ons Brabant.

 

Henriëtte van Hedel, Voorzitter politieke partij Alliantie

Willem Rutjens, Fractievoorzitter JA21 Noord-Brabant

John Frenken, Fractievoorzitter BBB Noord-Brabant

Jolanda Nooijen, Fractievoorzitter BBB Waterschap Aa en Maas

Toon Hartman, Toon van Hoof en Richard van de Heuvel, Bestuursleden Stichting Leefbaar Peelland

Brabants Dagblad, 17 juli 2023