Het heeft niet mogen baten: de Wet toekomst pensioenen is ook door de Eerste Kamer aangenomen. Op 30 mei organiseerde de SP een actiebijeenkomst voor de Eerste Kamer om een laatste oproep te doen aan de senatoren om tegen de Wtp te stemmen. Uiteraard was ook Alliantie van de partij naast het Senioren Netwerk Nederland, de pensioenactiegroepen en 50-plus.

Na diverse sprekers (o.a. Bart van Kent, Wilma Schrover en Tiny Kox) te hebben gehoord werd onder luid protest “Doe het niet” gescandeerd. Vervolgens werden we onder politiebegeleiding naar de ingang van de Eerste Kamer geleid, waar opnieuw de oproep werd gedaan.

Helaas werd de Wet aangenomen na een hoofdelijke stemming. 46 senatoren stemden voor (de coalitiepartijen met steun van de PvdA, Groen Links, Volt en de SGP) en 27 senatoren tegen. Terwijl in de wandelgangen ook senatoren van coalitiepartijen aangaven tegen de Wet te zijn. Helaas ging het coalitiebelang voor het belang van een goede behandeling van de Wet. De Eerste Kamer is te politiek geworden en senatoren konden niet zonder last stemmen.

Uit onderzoek van EenVandaag (6 juni 2023) onder bijna 33.000 leden van het opiniepanel blijkt dat mensen zich zorgen maken dat de hoogte van de pensioenen samenhangt met de economische situatie. Mensen die tegen hun pensioenleeftijd zitten maken zich de meeste zorgen.

Moedig voorwaarts

We verwachten de komende tijd chaos bij pensioenfondsen. Pensioenfondsen hebben hun data niet op orde en dat kan leiden tot grote fouten. Eenmaal ingevaren is er geen weg terug.

Daarom proberen we zoveel mogelijk mensen te informeren over de pensioenen en de nadelige gevolgen van de Wtp. Hoe men pro forma bezwaar kan maken bij hun pensioenfondsen en (voormalige) werkgevers. Hoe kunnen we de schade zoveel mogelijk beperken en hoe kunnen we de stem/invloed van gepensioneerden vergroten.

Momenteel lopen een aantal rechtszaken die we op de voet volgen. We hopen dat de uitspraken positief uit gaan pakken voor de pensioendeelnemers. Daarnaast blijven we ons als Alliantie uitspreken voor een solidaire en koopkrachtig pensioen. Hiervoor blijven we, net als hiervoor, de samenwerking zoeken met alle groepen en partijen die onze ideeën over een volwaardige oudedagsvoorziening voor alle generaties delen.

Lees hier meer over ons pensioenstandpunt.