Alliantie is dankbaar voor het vertrouwen van de mensen die op ons gestemd hebben. Om die dankbaarheid te uitten organiseerden de Brabantse kandidaten Jan Bernard Koolen en Eric Sluis in hun gemeente Loon op Zand een bedank- en debatavond. De verkiezingen liggen achter ons, nu begint het échte werk. Jan Bernard en Eric spreken aan het begin van de avond hun dank uit aan de 166 Loon op Zanders die hun stem aan Alliantie hebben gegeven. ‘Kiezers mogen rekenen op de blijvende inzet van Alliantie’ houdt Jan Bernard de aanwezigen voor.

‘We zijn een beweging van burgerpolitici tegen wil en dank’

De kiezers en sympathisanten die zich in De Gildenbond in Kaatsheuvel hebben verzameld hebben een diverse achtergrond. Van gepensioneerden tot zelfstandig ondernemers en agrariërs tot een oud-bestuurder van een sociaal werkbedrijf. Allen zijn van mening dat er iets anders moet in Nederland, op het gebied van gezondheidszorg, de bestuurscultuur tot het stikstofbeleid. ‘Ieder gesprek komt er wel iets op dat ons raakt’ vertelt één van de aanwezigen. ‘Je wilt niet afhaken van de politiek, ook al gaat er nu zoveel mis’.

Dat gevoel is herkenbaar voor de voormalig lijsttrekker van Alliantie in Brabant bij de Statenverkiezingen in 2023, Henriette van Hedel. ‘We zijn een beweging van burgerpolitici tegen wil en dank’ legt ze uit. Henriette blikt terug op de campagne. Het was een hectische en intensieve tijd toen we onze partij lanceerden. ‘Middenin de winter werd de pensioenwet door de Tweede Kamer geduwd en zaten veel Nederlandse gezinnen in de energiearmoede’. Vooruitblikkend spreekt Van Hedel over hoe Alliantie de systeemcrisis waar we in zitten aan wil pakken.  ‘We moeten mensen met burgerlijke bewogenheid bijeen brengen, een podium en stem geven’.

‘Tot mijn volle verbazing kwam Alliantie uit de kieswijzer’

De deelnemers aan de debatavond spraken hun vertrouwen uit in Alliantie. Ze hebben de hoop dat de beweging een oplossing kan bieden voor de vastgelopen politiek. Duinboer Sjaak Sprangers waardeert de feitenkennis van Alliantie op het stikstofdossier. ‘Ik wil eerlijkheid en feiten, geen gegoochel met cijfers’. Anderen motiveren hun keus voor Alliantie vanwege de inhoudelijkheid van de partij ‘Alliantie is constructief en de mensen die op de lijst staan zijn competent’. Eén van de aanwezigen had van tevoren niet verwacht bij de partij uit te komen. ‘Tot mijn volle verbazing kwam Alliantie uit de kieswijzer’.

‘Weer grip op beleid’

De aanwezigen gaan in gesprek aan de hand van verschillende stellingen. De gemene deler is dat er een alternatief nodig is voor de huidige manier van politiek bedrijven. Er is terecht veel wantrouwen van burgers in de overheid en het bestuur. Een nieuwe bestuurscultuur en de terugkeer naar een betrouwbare overheid is daarvoor nodig volgens de deelnemers in Kaatsheuvel. ‘We krijgen het bestuur dat we verdienen’ stelt Henriette van Hedel. ‘Als we ons afzijdig houden en niets doen, dan verandert er ook niets en wordt er geen rekening met onze wensen voor Nederland en elkaar. Daarom zal Alliantie zich gaan richten op het mobiliseren van zelfbewuste burgers die  weer grip willen krijgen op het beleid en de problemen in ons land willen oplossen

De debatavond in De Gildenbond was een eerste succesvolle bijeenkomst na de deelname aan de verkiezingen. Het was goed om het netwerk rondom Alliantie verder uit te bouwen. Zo bouwen we verder aan een beweging van zelfbewuste burgers die geen genoegen meer nemen met falend overheidsbeleid. We gaan door om zo het vertrouwen tussen politiek en burger te herstellen. De conclusie na de debatavond in Kaatsheuvel: Beter beleid, een betrouwbare overheid, het kan wél!