Alliantie

voor pensioenen

Wij willen de kern van het huidige, goede pensioenstelsel overeind houden: een solidair spaarsysteem, waarbij we samen het risico én de winsten delen. Zoals we dat al 100 jaar doen.
Niet

Geen nieuwe Pensioenwet

Voor ons geen individuele potjes en op- en neergaande pensioenen.

Niet
Geen nieuwe Pensioenwet
Wel

Lichter toezicht

Meer vertrouwen voor pensioenfondsen in handen van de sociale partners en gepensioneerden.

Wel
Lichter toezicht
Niet

Geen winstuitkeringen

Bij verkoop pensioenen aan commerciële partijen blijft al het geld bij de deelnemers.

Niet
Geen winstuitkeringen
Wel

Betere rekenrente

Een rekenrente die past bij het Nederlandse stelsel, waarbij we kijken naar de lange en niet naar de korte termijn.

Wel
Betere rekenrente
Nederland heeft een uniek pensioenstelsel: het is niet in handen van de vrije markt, maar het is ook geen staatspensioen. Het is een pensioen dat beheerd wordt door werknemers, werkgevers en gepensioneerden gezamenlijk. Kortom: door de samenleving zelf. Dat heeft veel voordelen. Anders dan bij staatspensioenen wordt er wel gespaard voor later. We leggen de rekening niet bij de werkenden en toekomstige generaties. En we zijn niet overgeleverd aan de korte termijn grillen van de markt.
 
Maar deze typisch Nederlandse invulling van het ouderdomspensioen is het afgelopen decennium naar de achtergrond verdwenen. De Nederlandse overheid is pensioen steeds meer gaan behandelen als iets dat het niet is: een financieel product dat verhandelbaar is op de financiële markten. En met deze verkeerde opvatting over het karakter van onze oudedagsvoorziening kwamen ook de uitgebreide regelgeving, complexe rekenrentes en eindeloze administratieve verplichtingen.
Die passen misschien goed bij financiële producten van commerciële verzekeraars – je wilt immers niet dat pensioengeld in de zakken van aandeelhouders verdwijnt – maar niet bij ons pensioen. Dat is altijd bedoeld geweest als een soort onderlinge verzekering, waar we met de andere deelnemers het risico delen en samen het vermogen beheren: met onze collega’s, met onze ouders en in de toekomst vaak ook met onze kinderen. Het is samen uit, samen thuis. En dat is een betere garantie van goed beheer van de pensioengelden dan strenge controles, ingewikkelde modellen en gedetailleerde regelgeving.
 
De strengere regelgeving van de afgelopen vijftien jaar gaat voorbij aan het typische karakter van het Nederlandse pensioenstelsel. Pensioenen konden door de rekenregels niet geïndexeerd worden, ondanks dat het pensioenvermogen verdriedubbelde.
 
Maar in plaats van dat we de regelgeving en de rekenregels aanpassen aan ons typisch Nederlandse pensioenstelsel, doen we het andersom: we gaan het pensioenstelsel aanpassen aan het rekenmodel. Het zal fundamenteel veranderen waardoor het sterk gaat lijken op een individueel beleggingsproduct.

De meeste kenmerken die ons pensioen zo’n succes maakten zijn overboord gezet met het aannemen van de Wet toekomst pensioenen. In plaats van ‘samen uit, samen thuis’ krijgen we individuele potjes en pech- en gelukgeneraties. In plaats van stabiele uitkeringen en gedeeld risico krijgen we persoonlijke verhogingen en verlagingen. In plaats van gedegen beheer door de samenleving houden we technocratische rekenregels van ambtelijke toezichthouders die zelfs nog ingewikkelder en strenger worden.

En dan hebben we het niet eens over de risico’s van de stelselwijziging, die zowel zitten in de te verwachten enorme kosten en de juridische onzekerheden als in de uitvoeringsproblemen. We zouden van de weinig succesvolle stelselwijzigingen uit het verleden moeten leren. Die verbleken bij deze verdeling van de pensioenpot van 1.500 miljard euro. Daar staan – zelfs als alles goed gaat – eigenlijk geen verbeteringen tegenover.

Een koopkrachtig pensioen

In plaats de radicale pensioenhervorming, kiezen we ervoor het pensioen niet langer te behandelen als een verhandelbaar financieel product, maar als de maatschappelijke ouderdomsvoorziening die het is. We passen de regelgeving en de rekenregels zo aan dat ze passen bij de lange termijn en het karakter van het Nederlandse pensioen. Zo kunnen we het koopkrachtig pensioen, dat we voorheen eigenlijk altijd hebben gehad, weer herstellen. Daar blijven we ons al Alliantie, ook ná het aannemen van de Wet toekomst pensioenen, voor inspannen.