De keuze voor dit nieuwe pensioenstelsel is deels ook een ideologische keuze, aldus Tweede Kamerlid Bart Smals (VVD). ‘En ik ben nu eenmaal een liberaal en wat liberaler dan de gemiddelde Nederlander.’ Pensioenexpert en kandidaat voor Alliantie (nummer 5, Noord-Brabant) Rob de Brouwer was het daarmee eens. Maar vanuit ideologisch oogpunt hecht hij meer belang aan solidariteit.

In een inhoudelijk debat legden beide heren uit op welke punten ze van mening verschilden. Smals is een overtuigd voorstander van de nieuwe pensioenwet, De Brouwer een net zo overtuigd tegenstander. Omdat de nieuwe pensioenwet inmiddels bij de Eerste Kamer ligt, wilden de heren het allereerst hebben over de uitvoerbaarheid.

Uitvoerbaarheid

De Brouwer maakt zich grote zorgen over deze enorme systeemwijziging. ‘Utopisten hebben vaak weinig oog voor wat fout kan gaan’, aldus De Brouwer. Volgens hem is Nederland helemaal niet goed in grote stelselwijzigingen en kan men beter stap voor stap de zaak hervormen en zo langzaamaan verbeteren.

Smals maakt zich minder zorgen over de uitvoering. Mochten er signalen zijn dat we er op 1 januari 2027 nog niet klaar voor zijn, kan de politiek tijdig door middel van een reparatiewet de invoering een jaar uitstellen. Pensioenuitvoerder APG heeft laten weten er tegen die tijd klaar voor te zijn ‘en ik zie geen reden daaraan te twijfelen’, zegt Smals.

Vanuit het publiek kwam de vraag of de top van de pensioenuitvoerders wel voldoende op de hoogte zijn van wat er lager in de organisatie speelt. Het eindrapport van de tijdelijke commissie uitvoeringsorganisaties (‘Klem tussen balie en beleid’) constateerde juist dat veel problemen die op de werkvloer worden geconstateerd, niet uitkomen bij de top van de uitvoeringsorganisatie of het ministerie – laat staan bij de minister.

Solidariteit en zekerheid

Een ander punt bezwaar tegen de nieuwe pensioenwet van De Brouwer was het gebrek aan solidariteit tussen generaties. Smals erkende dat. Maar volgens hem wogen de voordelen daarvan op tegen de nadelen. En bovendien was dat ook een ideologische keuze, zo stelde Smals. ‘En ik ben nu eenmaal een liberaal en wat liberaler dan de gemiddelde Nederlander.’ De Brouwer hield wel graag vast aan de solidariteit tussen generaties.

Ook de grotere onzekerheid van het nieuwe stelsel kwam ter sprake. Volgens De Brouwer is de duidelijkheid en zekerheid van het huidige systeem een van de grote voordelen. Smals erkende dat, maar wilde daarbij wel aantekenen dat ook het huidige systeem onzekerheid kent.

Stemmen

De nieuwe pensioenwet is reeds aangenomen door de Tweede Kamer. Nu moet het nog door de Eerste Kamer. Alliantie is tegenstander van het nieuwe stelsel. Omdat de Provinciale Staten de Eerste Kamer kiezen kunt u zo woensdag ook nog invloed uitoefenen op het al dan niet tegenhouden van de nieuwe pensioenwet. Wilt u de nieuwe pensioenwet nog stoppen? Stem woensdag 15 maart Alliantie!