Voor het magazine Ons van KBO-Brabant (Katholieke Bond van Ouderen) leggen twee kandidaten van Alliantie uit wat de nieuwe pensioenwet inhoudt. Rob de Brouwer en Wilma Berkhout (respectievelijk nummer 5 en 9 op onze Brabantse lijst) geven samen met drie andere pensioen-experts (Jelle Mensonides, Corrie van Brenk en Cees Grimbergen) hun visie op de Wet Toekomst Pensioenen. 

Het artikel begint op blz. 34 en is hier te lezen.