Hartelijk dank voor uw stem

Bij de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart 2023 bemachtigden we nog geen zetel, maar wel al een fors aantal stemmen. We kijken dan ook uit naar de volgende verkiezingen!

Stikstof

De provincies hebben de mogelijkheid om eigen natuurbeleid te voeren. Toch volgen ze meestal blindelings het beleid van Den Haag - of het nu over stikstof of over loslopende wolven gaat. En als ze al iets aanpassen, dan is het meestal ten kwade.

Pensioenen

De Eerste Kamer kan de invoering van de nieuwe pensioenwet nog wegstemmen en zo een hoop ellende voorkomen. Uw stem voor de Provinciale Staten bepaalt of de Eerste Kamer de pensioenhervorming tegenhoudt.

Wonen & werken

De provincies kunnen zorgen voor een goede verdeling van de schaarse ruimte. Maar dan moeten ze wel iets doen, in plaats van toekijken hoe Nederland wordt volgebouwd met datacenters en distributiecentra.

Waar we meedoen

Op 15 maart 2023 kon je stemmen op Alliantie in Drenthe, Overijssel en Noord-Brabant.

Waarom niet overal

We zijn een landelijke organisatie, maar we doen niet overal mee. We willen echt iets veranderen. Dat kan het best met een duurzaam groeiende organisatie. Daarom hebben we keuzes gemaakt.

Waarom we meedoen

Waarom we in 2023 aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten meededen? Zes persoonlijke drijfveren vatten onze reden goed samen.
Ik wil aan mijn kinderen nalaten wat we zelf hebben gekregen: een veilig land, bestuurd door de inwoners zélf, met goede sociale voorzieningen, een functionerende overheid en een prettige leefomgeving.

PS 2023