De verkiezingen komen eraan..

Bij de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart 2023 valt er iets te kiezen voor Drenthe.

Bart-Jan Heine

Docent | Onderzoeker | Bestuurskunde | Familieman

“Ik wil aan mijn kinderen nalaten wat we zelf hebben gekregen: een veilig land, bestuurd door de inwoners zélf, met goede sociale voorzieningen, een functionerende overheid en een prettige leefomgeving.”

Ambitie

voor Drenthe

Verkiezingsprogramma
“Wij willen graag weer grip krijgen op de politieke koers van Nederland. Democratie staat of valt met actieve en krachtige burgers. Politiek begint bij de mensen zelf: daarom hebben we ons verenigd. Vanuit het politieke midden willen wij opkomen voor iedereen, de publieke zaak dienen en de problemen aanpakken. Samen willen we Nederland elke dag een beetje mooier maken.

Daarvoor willen we toewerken naar beter bestuur en beter beleid. Veel van de crises van de afgelopen jaren zijn veroorzaakt doordat bestuurders onvoldoende doordacht en vaak ook te laat reageerden én te weinig luisterden naar de mensen met echte vakkennis. Wij geloven dat rigoureuze beleidskeuzes zoals de stikstofplannen en de pensioenhervorming veel te snel en ondoordacht worden genomen. Bovendien is er onvoldoende gekeken of er wel draagvlak is onder burgers voor dit soort grote veranderingen.”

De antwoorden voor Kieskompas Provincie Drenthe vindt u hier.

Kandidaten

voor Drenthe

{"cpt":"team","style":"2","columns":"3","show":40,"from_category":["drenthe"],"order":"ASC","orderby":"date"}

PS Drenthe