Een kennismaking van Alliantie met Omzien

Deze maand maakten we kennis met Emma Palmen en Lizette Lemmens van Omzien! Tijdens het werkbezoek kwamen verschillende aspecten naar voren op het vlak van onderwijs, huisvesting, zorg, onderwijs en ondernemerschap maar bovenal de noodzaak van een goede leefomgeving en goede communicatie tussen overheid en burger.

Lokale dynamiek en urgente kwesties in Oostrum

Emma, voormalig lid van de Provinciale Staten in Limburg, woont al ruim 6 jaar in Oostrum, bij Venray, en gaf waardevolle inzichten in de lokale dynamiek en urgente kwesties in haar dorp. Oostrum telt 2.400 inwoners en ervaart het gemeentelijke beleid als een molensteen om de nek, waardoor het dorp dreigt weg te zinken.

Het lijkt erop dat men met het aanwijzen van Oostrum als opvanglocatie onvoldoende rekening houdt met de sociale en maatschappelijke aspecten, de zorgen van de omwonenden en de impact op de leefomgeving die met de nabijheid van de A73, Maaslijn, N270 en drie bedrijventerreinen onder druk staat.

Uitdagingen in het ROC-Onderwijs

Tijdens ons bezoek hadden we ook het genoegen om Marieke Manders te ontmoeten, een gepassioneerde psychologisch assistent bij het lokale ROC (Regionaal Opleidingen Centrum), waar 20.000 leerlingen onderwijs krijgen. Met haar 20 jaar ervaring deelde Marieke inzichten in de uitdagingen waarmee het ROC-onderwijs wordt geconfronteerd. We bespraken zowel de behaalde successen als de gebieden die verbetering behoeven. Een van de problemen die ze aanhaalde, was de impact van tijdelijke arbeidscontracten bij het vinden van collega’s om de werkdruk te verlichten en de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen.

Veranderd beleid en dagelijkse bedrijfsvoering in de agrarische sector en kinderopvang

Tot slot hadden we de eer om twee bijzondere ondernemers, Monique en Paul Litjens, te bezoeken. Samen hebben zij de zorg over 140 stuks jongvee en een agrarische Kinderopvang met een team van 40 medewerkers en ruim 100 kinderen per dag. Hun verhalen illustreerden levendig hoe veranderend landelijk en lokaal beleid direct van invloed zijn op de dagelijkse bedrijfsvoering. ‘Als er kapitaalintensieve investeringen bij komen kijken en eerder gemaakte afspraken met ambtenaren soms stroef verlopen, slaap je toch wel even onrustig’, blikten ze terug op een eerdere periode die gelukkig al weer achter hen ligt.

Het bezoek aan de schitterend onderhouden KDV/BSO de Mukkenstal bood inzicht in actuele uitdagingen waar ondernemers mee te maken hebben in de agrarische sector en kinderopvang.

Tot slot

Het werkbezoek met Emma en Lizette heeft ons zo enthousiast gemaakt dat we al plannen aan het smeden zijn voor een vervolg. Bij Alliantie zijn we vastbesloten om ons in te zetten voor de lokale gemeenschappen en om de stem van de inwoners te laten horen. Samen willen we streven naar een evenwichtige aanpak waarin rekening wordt gehouden met de belangen van alle betrokkenen en zo bijdragen aan het creëren van duurzame oplossingen en het bevorderen van een positieve ontwikkeling in de gemeenschappen waarin we actief zijn.