Lijsttrekker voor Alliantie in Overijssel Marinus den Hartogh gaf een interview bij Vee en Gewas. In het artikel legde hij meer uit over het stikstofspeerpunt van Alliantie. Het huidige stikstofbeleid loopt volledig vast en vermaalt daardoor burgers, bedrijven én natuur. Alliantie stelt een alternatief stikstofbeleid voor dat niet meer gebaseerd is op nietszeggende modelberekeningen.

Je leest het artikel in Vee en Gewas hier.