Alliantie is een nieuwe politieke partij. Wij zijn een vereniging van burgers vanuit het midden van de samenleving die weer grip willen krijgen op onze toekomst en onze leefomgeving. Te vaak horen we dat verstandig en wenselijk beleid niet kan vanwege EU-regels, lobbytafel-akkoorden, modellen of rechterlijke uitspraken. Wij denken dat er wel een keuze is en dat die gemaakt moet worden door gekozen volksvertegenwoordigers. Want het kan wél.

Wij willen het politieke midden weer nieuw leven inblazen. De huidige middenpartijen besteden besluitvorming uit aan lobbytafels en modellen, vaak losgezongen van het brede midden van de samenleving. Populistische partijen gaan hier tegenin, maar vaak zonder haalbare alternatieven. Wij willen met haalbare alternatieven komen die aansluiten bij de waarden en belangen van het brede midden van de Nederlandse samenleving.

Rechtvaardiger overheidsbeleid dat aansluit bij de waarden en belangen van het brede midden van de Nederlandse samenleving. Er zijn veel crises tegelijk op dit moment. Het huidige politieke midden lost ze niet op. Populisten bieden geen haalbaar alternatief. Burgers zijn de dupe, of het nu om toeslagen, stikstof, pensioenen, woningen of energie gaat. Wij komen met haalbare alternatieven vanuit het brede midden. Het kan wél.

Wij werken nu aan een juridisch haalbaar alternatief voor een drempelwaarde voor stikstof. Nu worden vergunningen geweigerd op basis van niets betekende modeluitkomsten. Dat hoeft niet en doen andere EU-landen ook niet zo. Met deze drempelwaarde kunnen PAS-melders (boeren die zich altijd aan de wet gehouden hebben en nu zonder vergunning zitten) worden gelegaliseerd en de meeste bouwprojecten, waaronder de hoognodige woningen, worden vlotgetrokken. De valse tegenstelling  ‘bent u voor boeren of voor woningen’ wordt daarmee doorbroken.

De coalitiepartijen, vaak aangevuld met PvdA en GroenLinks, zitten allemaal vast in het denken dat de huidige opeenstapeling van crises heeft veroorzaakt, namelijk dat besluitvorming beter buiten de politiek om kan plaatsvinden. Populistische partijen bieden geen haalbare alternatieven. Daarom is een volksbeweging vanuit het midden nodig.

Wij denken vanuit de gemeenschap. Dat houdt in dat degenen die het goed hebben solidair zijn met hen die het minder hebben. Bestaanszekerheid moet dus overeind worden gehouden. Dit betekent dat immigratie beperkt moet zijn omdat het beslag op de sociale voorzieningen anders de draagkracht van de Nederlandse gemeenschap als geheel overschrijdt. Het betekent ook dat we samen bepalen hoe onze toekomst en onze leefomgeving eruit moeten zien. Dat doen we via gekozen volksvertegenwoordigers en niet buiten de burgers om. Ook geloven we in de waarde van vakkennis en praktijkervaring boven overmatige regelgeving en besluiten op basis van een papieren werkelijkheid.

In het algemeen: 

  • Goed bestuur. Alles begint en eindigt met een goed functionerende democratie, waarin de stem van iedereen wordt gehoord, waarin de macht gecontroleerd wordt, en waar goed beleid boven goede beeldvorming gaat. 

Onze leden komen uit het brede midden van de samenleving. Sommigen hebben politieke ervaring bij andere middenpartijen, anderen zijn nieuw in de politiek. Maar iedereen is geworteld in de lokale samenleving en ziet wat er misgaat. In plaats van ‘boe’ roepen aan de zijlijn, kiezen wij ervoor om onze schouders eronder te zetten om de echte problemen op te lossen. Want dat kan wél.

Op 15 maart 2023 deed Alliantie in 3 provincies (Noord-Brabant, Overijssel en Drenthe) mee aan de Provinciale Statenverkiezingen (PS2023). BBB werd toen de grote winnaar. Alliantie behaalde helaas niet voldoende stemmen voor een zetel in een van de 3 provincies.

Alliantie deed mee aan PS 2023 omdat wij, burgers, weer grip willen krijgen op onze toekomst en onze leefomgeving. Omdat we zien dat de huidige politiek niet de juiste prioriteiten heeft. De bestaanszekerheid van veel mensen staat op het spel. Wij richten ons op oplossingen voor de grote en urgente problemen, zoals koopkracht, energie en het oplossen van de stikstofcrisis.

Onze vereniging bestaat sinds december 2022. We kregen tijdens de campagneperiode aandacht in talloze huis- aan huisbladen, lokale tv-programma’s en uiteindelijk ook de regionale en landelijk pers. Onze website trok tienduizenden bezoekers. Dit zorgde uiteindelijke voor meer dan tienduizend stemmen op 15 maart.

De winst van deelname aan de Provinciale Statenverkiezing is het feit dat ieder van ons tijdens de campagne maar om zich heen hoefde te kijken om te zien dat er veel gelijkgestemden zijn: competente, gemotiveerde en welwillende mensen die zich oprecht zorgen maken over ons land en niet aan de kant willen blijven staan en ‘boe’ blijven roepen, maar zelf een bijdrage willen leveren om de loop der dingen ten goede te keren.

Hiermee gaan we onverminderd door en bouwen we verder aan onze Alliantie, zodat we steeds beter in staat zullen zijn op allerlei manieren een positieve rol te spelen in het politieke debat én in het maatschappelijke leven.

Aan welke toekomstige verkiezingen we zullen deelnemen weten we nu nog niet. Wel weten we dat onze zaak er een is van de lange adem. Het geluid van het gematigde midden vindt soms moeilijk zijn weg tussen al het kabaal.

Maar de enige manier om een duurzame, positieve invloed te hebben, is om dit geluid, in woord en daad, te blijven laten horen.

Veelgestelde vragen